Bærekraft

Vi skal være lagspilleren for fornybar energi og levende samfunnsutvikling i regionen.

Baerekraftsmal Istad Kraft

Vi tar bærekraft på alvor
Istads virksomhet bidrar på flere områder direkte til flere av FNs globale bærekraftsmål. Fornybar energi er fremtidens energibærer innenfor stadig flere områder, og essensiell for å oppnå et utslippsfritt samfunn. Samtidig handler bærekraft om mer enn fornybar energi. Å minimere naturinngrep, sørge for trygge og gode arbeidsplasser, ivareta mangfold, handle etisk og utøve ansvarlighet i egen verdikjede, er noen av temaene som må være på plass for å kunne kalle seg bærekraftig.

Vi i Istad er vårt ansvar bevisst. Konsernets visjon er å være en bærekraftig lønnsom lokal drivkraft, og våre mål støtter opp om dette. Vi skal produsere og levere fornybar energi på bærekraftig vis. Vi skal omfavne rådgiverrollen overfor bedrifts-og personmarkedet, vi skal støtte lokale lag og foreninger og hjelpe dem med å ta grønne valg, og vi skal dele av vår ekspertise innenfor fornybar energi og energieffektivitet. Vi skal tilrettelegge for lokal, bærekraftig næringsutvikling, og vi skal utøve ansvarlighet i våre verdikjeder.

Istad har en viktig rolle i regionen, og vår lange erfaring tilsier at de beste resultater oppnås sammen med andre. En viktig del av Istads bærekraftsarbeid blir derfor å samarbeide strategisk med lokalt næringsliv, myndigheter, fagmiljøer og andre, og være lagspilleren for elektrifisert og levende samfunnsutvikling rundt oss.

Våre hovedområder

Hovedområdene i Istads bærekraftstrategi speiler Istad som lagspilleren for fornybar energi og levende samfunnsutvikling i regionen. Våre mål speiler FNs bærekraftsmål globalt, men vår rolle utspiller seg på hjemmebane. Vi tilrettelegger for elektrifisering i vårt nedslagsfelt, er med på å danne forutsetningen for bærekraftig, lønnsomt lokalt næringsliv, og vi forvalter lokale, grønne arbeidsplasser.

Våre utvalgte bærekraftsmål

Istad har valgt å løfte frem 8 av FNs 17 bærekraftsmål.

Ren energi til alle – Vi skal sikre tilgang til fornybar energi til kundene våre, og være rådgiveren for energismarte valg

Anstendig arbeid og økonomisk vekst – Vi skal tilby en attraktiv og trygg arbeidsplass for innbyggere i vår region

Innovasjon og infrastruktur – Vi skal fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og næringsutvikling.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn – Vi skal samarbeide med kommunen for bærekraftig samfunnsutvikling.

Ansvarlig forbruk og produksjon – Vi skal jobbe for å øke lokale innsatsfaktorer og utrede utnytting av fjordvarmen i fjernvarmeproduksjon.

Stoppe klimaendringene – Vi skal muliggjøre grønn omstilling i regionen ved å tilby fornybar energi, og ha et bevisst forhold til vår klimarisiko samt redusere våre egne utslipp

Liv på land – Vi skal minimere vår påvirkning på natur og miljø i produksjon og leveranse av fornybar energi.

Samarbeid for å nå målene – Vi skal stimulere til og fremme velfungerende partnerskap mellom det offentlige og Istad.

Bærekraft og ESG

Bærekraftbegrepet deles ofte inn i underkategoriene Environmental, Social and Governance ESG. På norsk kan dette oversettes til Miljø-, Sosiale- og Forretningsetiske forhold.Ofte blir ESG kalt bærekraftighet som handler om hvordan et selskaps produkter og tjenester bidrar til bærekraftig utvikling. ESG handler også om et selskaps risikostyring.

Miljø

Sosiale forhold

Forretningsetiske forhold

Istad er opptatt av at selskapet har en bærekraftig utvikling og jobber aktivt for å ivareta en etisk forsvarlig forretningsdrift.

Våre egne etiske retningslinjer kan du se vedlagt.

Etiske krav til leverandører
Vi ønsker at våre leverandører også legger dette til grunn for egen virksomhet og verdikjede.
Vi stiller objektive krav til våre leverandører av varer og tjenester innenfor etisk forretningsførsel, HMS, ytre miljø og kvalitet.

Istad har utarbeidet Etiske krav til leverandører (kan lastes ned under).
Vi vil i løpet av 2023 gjøre en aktsomhetsvurdering der vi tar kontakt med leverandører hvor det er relevant å gjøre en mer detaljert risikovurdering.

Åpenhetsloven er en menneskerettslov for næringslivet som trådte i kraft 1. juli 2022.
Den er laget for å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den skal sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer reelle og potensielle negative konsekvenser som kan knyttes til virksomheten, enten direkte eller gjennom sine leverandørkjeder og forretningspartnere.

Har du spørsmål om Istads ivaretakelse av åpenhetsloven?
Send oss en e-post med ditt / dine spørsmål til kundeservice@istad.no så tar vi kontakt.

Etiske retningslinjer Istad Last ned
Istad Etiske krav til leverandorer Last ned

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.