Ekstra beredskap for sikker strømforsyning og varmeleveranse