Vår visjon: Bærekraftig lønnsom lokal drivkraft

Istad er et energikonsern som består av selskaper med tilhold i Romsdal og på Nordmøre.

  • Istad AS – morselskapet
  • Istad Kraft AS – 100 % eid datterselskap. Kraftomsetning og kraftproduksjon
  • Istad Nett AS – 100 % eid datterselskap. Nettvirksomhet og fjernvarme. 

Morselskapet Istad AS har 14 ansatte og leverer støttefunksjoner til Istad Kraft AS og Istad Nett AS: IT, regnskap, finans, personal, HR, forretningsutvikling og konsernledelse.

Eierskap

Istad eies av Moldekraft AS (17 %), Molde kommune (34 %) og Statkraft Industrial Holding (49 %).

Visjon: Bærekraftig lønnsom lokal drivkraft

Konsernets visjon er å være en Bærekraftig lønnsom lokal drivkraft. Med bærekraftig ønsker vi å sikre fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Å være drivkraft betyr å ligge i forkant og påvirke utviklingen - både av egen virksomhet og samfunnet rundt. Konkret kommer Istads bærekraftige drivkraft til syne gjennom aktivt eierskap i Istad-selskapene og støtte til frivillige lag og organisasjoner.