Istad er et energikonsern bestående av selskaper med tilhold i Romsdal og på Nordmøre

Istad Kraftselskap ble startet som et samarbeidsprosjekt mellom daværende Bolsøy kommune og Molde kommune i januar 1918. I over hundre år har Istad vært en viktig lokal drivkraft. Vi sørger for framtidsretta løsninger både til privatmarkedet og til næringslivet, og støtter frivillige lag og organisasjoner.

Vår visjon: Bærekraftig lønnsom lokal drivkraft

Konsernets visjon er å være en Bærekraftig lønnsom lokal drivkraft. Vi ønsker å bidra til å sikre fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov for kraft. Å være drivkraft betyr å ligge i forkant og påvirke utviklingen - både av egen virksomhet og samfunnet rundt. Konkret kommer Istads bærekraftige drivkraft til syne gjennom aktivt eierskap i Istad-selskapene og støtte til frivillige lag og organisasjoner.

Våre selskaper

Virksomheten i Istad består av følgende selskaper:

  • Istad AS – morselskapet
  • Istad Kraft AS – 100 % eid datterselskap.
  • Istad Nett AS – 100 % eid datterselskap.
  • Kredittsikring - 75% eid datterselskap
  • Istad Fiber - 50 % eierandel

Morselskapet Istad AS har 11 ansatte og bistår i prosesser vedrørende forretningsutvikling, leverer ledelsesressurser og administrative tjenester (IT, økonomi, regnskap, finans og HR) til datterselskapene.

Eierskap

Istad AS eies av Molde kommune (42,5 %), Tussa Kraft AS (36,0 %), KLP (13,0 %) og Molde kommunale pensjonskasse (8,5 %)


Styre og konsernledelse

Styret i Istad AS

NavnRolleRepresenterer
Torgeir DahlLederAksjonærene
Elling DybdalNestlederAksjonærene
Einar GagnatAksjonærene
Gerd Marit LangøyAksjonærene
Sissel RykhusAksjonærene
Anette Bonnevie WollebækAksjonærene

Odd Magne Bolli

Ansatte

Arild Flåhammer

Ansatte

Konsernledelse

NavnRolleRepresenterer
Ivar KosbergKonsernsjefIstad AS
Bente HolbergØkonomisjefIstad AS
Rune Humlung

Daglig leder

Istad Kraft AS

Gerhard Eidså

Daglig lederIstad Nett AS
Dyre Halse

IT-sjef

Istad AS

Selskapsledelse og eierstyring

Samfunnsrapport

I samfunnsrapporten vises hvilken samfunnsmessig betydning Istad-selskapenes økonomiske aktivitet har - lokalt og nasjonalt. Konsernets verdiskapning, vare- og tjenestekjøp, sysselsetting og overføringer til andre - særlig til offentlig sektor.

Les rapporten her

Istad har vært en viktig del av lokalsamfunnet i over 100 år

Les om Istads historie