Det er laget en rapport som viser hvilken samfunnsmessig betydning Istadsleskapenes økonomiske aktiviteter har - lokalt og nasjonalt for. Her vises konsernets verdiskapning, vare- og tjenestekjøp, sysselsetting og overføringer til andre i perioden 2015-2018. Arbeidet er gjort av konsulentselskapet Asplan Viak.

Samfunnsrapport 2015 2018 For Istad Konsernet