Logo: Istad Jubileum

I 2018
har vi levert
ren energi
til vår region
i 100 år

Istadvassdraget har vært en energikilde siden 1918
– og har gjort oss og regionen til det vi er i dag

Det var her de så mulighetene.
Samfunnsbyggerne.
I de blanke vannene blant
fjellene i det vakre landskapet,
der vi i dag vandrer for å samle energi,
så de energikilder. Entreprenørene.
Med iver, skaperglede, entusiasme
og framfor alt hardt arbeid.
La de grunnlaget.
For fremtiden.

Istad så
dagens lys
i 1918.

Stiftelsesmøtet ble holdt
31. januar på Grand Hotell i
Molde, og styret i selskapet
bestod av fabrikkeier Oscar
Hanssen, formann, major O.B
Høstmark og overingeniør
Elias Grønningsæter.

Forutså elbiler i 1917

Det kan sies at overingeniør Grønningsæter
var forut for sin tid da han allerede den
5. Februar 1917 la frem sin saksfremstilling
om elektriske biler:

Det maa endvidere ansees for givet, at den elektriske drivkraft mere og mere vil komme til at overta landeveistransporten. Her kan det vel sies, at man er kommet utover eksperimentets stadium. Hva der staar igjen for at gjøre den elektriske automobil almindelig er først og fremst forbedring av landeveiene, hvilket jo gaar jevnt og sikkert fremover, og dernæst at adgangen til elektrisk kraft blir let over alt. Nogen væsentlig stor forøkelse av elektricitetsverkernes belastning atntages dog dette ikke at ville medføre. Fotografi av brev. Datert "2.5.1917"
Overingeniøren for Elektricitets forsyningsanlegg i Romsdals amt. Fotografi av stempel.

Istad betalte
mest til
venstrehendte

Under byggingen av Istad
Kraftverk i 1918 ble
kanalene håndgravd.

For å effektivisere prosessen
kom man på at man kunne
bruke venstrehendte til å
grave og kaste ut massen
på motsatt side av de som
var høyrehendte.

Venstrehendte gravere var
ikke så lett å oppdrive, så
Istad tilbød høyere lønn
for å få disse i arbeid.

Brukte ubåt
som reservemotor

På den eldste turbinen/generatoren på
Istad Kraftstasjon var det etter sigende
«påmontert en aksling» med drivkraft fra
en ubåtmotor. Denne ble tatt i bruk når det
var behov for ekstra kraft fra generatoren
ved liten vanntilgang. Motoren laget et
forferdelig bråk som kunne høres
i hele Istadbygda.

Tvilrådige ungdamer søkte om
lys for å utdanne seg i 1946

Bolsøya 12.02.1946

Til Bolsø elektrisitetsverk
På grunn av at vi går engelskkorrespondanse i radjoen, vil vi hermed spørre dere om, det ikkje gjekk an og få på lyset eit par minut før klokken atten (18). Det er bare om mandagene og fredagene og det er bare ein halv time, fra kl 18 til 18.30.

Slik som det har vært det siste så har det første og viktigste av kvar time gått bort. Vi veit at det ikkje er godt for dere, men det er ikkje greit for oss heller. Vi kommer vel aldri til å få gå noen skole, og da får vi aldri lære noe annet , enn det vi lærer selv gjennom radjo.

Erbødigst,

To tvilrådige damer

Et godt eksempel på en tid med strømrasjonering, men også vilje og fremtidshåp.

Hvordan det gikk vites ikke, men brevet fikk følgende påskrift av driftsbestyrer Sigurd Salvesen; «Oversendes maskinmester Flø».

Istad fant gull på Nordmøre

I 1995 kjøpte Istad Møre og
Romsdal Energiverk. Oppkjøpet
førte til eierskap i Driva Kraftverk
i Sunndalen som med sine
inntekter fra kraftproduksjon har
vært en viktig kilde for Istad til
videre vekst og verdiskapning.

Istad bidrar til å
bevare norsk villaks

Istad Kraft er gjennom sitt deleierskap i Haukvik Kraft AS i Hemne,
også medeier i genbankvirsomheten til Haukvik Kraft-Smolt AS.
Haukvik Kraft-Smolt AS på Vinjeøra er en levende genbank
for norsk villaks. Anlegget er ett av tre i landet.

Den levende genbanken er som et hotell for villaks der
den oppholder og formerer seg mens hjemmet/elva behandles
for sykdom. Slik bidrar vi til å ivareta villaksstammene i Norge.

Fremtiden
er lys

Store endringer skjer i kraftbransjen, elektrisk kraft basert på fornybare løsninger er fremtiden for klima og miljø.

Dagens løsninger med vannkraftproduksjon og vindkraft blir supplert med sol, batteri, smartgrid og smarthus.

Ny teknologi gir store muligheter
– vi i Istad ser lyst på fremtiden!

I 2018 fyller vi 100 år,
bli med på feiringen!